Game4V
>>
Cộng Đồng
>>
Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản

Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản

 | 24/03/2015 10:32

Vào một ngày đẹp trời, nếu bạn bắt gặp một loạt những nhân vật bước ra từ truyện tranh mình yêu thích, liệu bạn có tự hỏi rằng phản ứng của mình sẽ ra sao? Câu hỏi này đã được đặt ra cho giới otaku Nhật Bản vào ngày 21 tháng 3 khi vô số cosplayer đã xuất hiện ngay tại đường phố đông đúc.

Hãy cùng trang tin game Game4V theo dõi một số hình ảnh cực kì độc đáo của cosplayer Nhật Bản dưới đây:

Game4V - Cosplay 02 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 1 Game4V - Cosplay 03 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 2 Game4V - Cosplay 04 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 3 Game4V - Cosplay 05 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 4 Game4V - Cosplay 06 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 5 Game4V - Cosplay 07 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 6 Game4V - Cosplay 08 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 7 Game4V - Cosplay 09 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 8 Game4V - Cosplay 10 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 9 Game4V - Cosplay 11 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 10 Game4V - Cosplay 12 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 11 Game4V - Cosplay 13 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 12 Game4V - Cosplay 14 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 13 Game4V - Cosplay 15 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 14 Game4V - Cosplay 16 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 15 Game4V - Cosplay 17 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 16 Game4V - Cosplay 18 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 17 Game4V - Cosplay 19 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 18 Game4V - Cosplay 20 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 19 Game4V - Cosplay 21 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 20 Game4V - Cosplay 22 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 21 Game4V - Cosplay 23 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 22 Game4V - Cosplay 24 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 23 Game4V - Cosplay 25 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 24 Game4V - Cosplay 26 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 25 Game4V - Cosplay 27 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 26 Game4V - Cosplay 28 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 27 Game4V - Cosplay 01 Choáng váng với cảnh Cosplayer đánh chiếm đường phố Nhật Bản 28

>>> Nhận diện các nhân vật điển hình trong manga

Đọc tiếp