Cộng ĐồngGame Online

Huawei xoá game của Tencent

Tencent xác nhận rằng Huawei đã xóa danh mục trò chơi của hãng khỏi cửa hàng ứng dụng Huawei (Game Center). Nguyên nhân được cho là cả hai công ty không đạt được thỏa thuận về chia sẻ doanh thu.
Cộng Đồng

Koei Tecmo châu Âu bị hack

Để phục vụ công tác điều tra và tránh thiệt hại thêm, các trang web chính thức của Koei Tecmo châu Âu và Koei Tecmo châu Mỹ phải  đóng cửa và hiện không thể truy cập được.