PewPew – Nói về các admin group game Việt Nam

Dota 2

Một buổi talkshow về cộng đồng, về admin, về các group của các game tại Việt Nam, nhân sự kiện ầm ĩ, giữa những nhân vật "tay to" giữa Dota 2 và Overwatch tại Việt Nam

Xem thêm: Dota 2, Overwatch, pewpew

Dota 2