Màn cướp Roshan lật kèo cực tinh tế từ Fng

Dota 2

Roshan quá nhọ khi gặp phải đối tượng này.

Dota 2