[Game4V Classic] 7554 – Sống lại những ký ức hào hùng

Classic

7554, tựa game do chính người Việt làm đã mang lại những ký ức hào hùng về thời kỳ kháng chiến chống Pháp của dân tộc Việt Nam.

Classic