Game4V Classic (số 5) – Tựa game đầu tiên trong đời

Classic

Câu hỏi đặt ra ở đây là, tựa game đầu tiên mà bạn chơi trong đời là gì ?

Classic