Đừng bao giờ tin Lee Sin đội mình

Liên Minh Huyền Thoại

Những pha băng trụ combo creep của Lee Sin quả là khó thở

Liên Minh Huyền Thoại