Bình luận vớ vẩn: Japan World Cup (Vòng gửi xe)

Giải trí

Các bình luận viên của Game4V đã có cơ hội được tường thuật trực tiếp giải đua ngựa toàn thế giới - Japan World Cup diễn ra tại Nhật Bản.

Giải trí