close

>>> TOP GAME MOBILE sẽ ra mắt tại Việt Nam THÁNG 12

eSports

Chi tiết bản cập nhật Dota 2 7.12 mới ra mắt ít giờ trước

Ít giờ trước, Valve đã ra mắt bản cập nhật 7.12 cho tựa game con cưng Dota 2 với khá nhiều thay đổi đáng chú ý về Items và hero

Thay đổi chung

pangolier

 • Đưa Pangolier vào Captain’s Mode
 • Tiền thưởng từ việc stack Neutral Creep tăng từ 15% lên 20%

Thay đổi về Item

 • Clarity: Hồi Mana giảm từ 3.2 xuống 3.0
 • Heart of Tarrasque: Strength tăng từ 40 lên 45
 • Moon Shard: Tốc đánh (Attack Speed) tăng từ 120 lên 130
 • Nullifier: Tốc độ bắn ra giảm từ 1200 xuống 900
 • Refresher Orb: Hồi Mana tăng từ 3 lên 5
 • Satanic: thời lượng dùng tăng từ 4.5 lên 5s
 • Silver Edge: thời gian Break giảm từ 5 xuống 4s; Cooldown giảm từ 24 xuống 22
 • Skull Basher và Abyssal Blade: thời lượng Bash tăng từ 1.4 lên 1.5
 • Spirit Vessel: Sát thương cơ bản dựa theo máu đối phương thay đổi từ 3% trừ thẳng vào máu thành 4.5% sát thương phép

Thay đổi về Hero

Anti-Mage

hinh-anh-anti-mage-9

 • Sát thương Mana Void tăng từ 0.6/0.85/1.1 lên 0.8/0.95/1.1

Arc Warden:

 • Cooldown Flux giảm từ 18 xuống 16
 • Magnetic Field 0AoE tăng từ 275 lên 300

Axe:

 • Battle Hu1nger duration tăng từ 10 lên 12

Bounty Hunter:

 • Manacost của Shuriken Toss tăng từ 120/130/140/150 lên 150

Bloodseeker:

 • Tác dụng của Thirst sau khi hero địch chết tăng từ 2 lên 4

Chen:

chen-1

 • Holy Persuasion không còn tác dụng lên creep không thuộc sở hữu player đồng minh

Clinkz:

 • Strafe duration tăng từ 3 lên 3.5s

Crystal Maiden:

 • Sát thương cơ bản tăng 3
 • Arcane Aura cho khả năng hồi mana cho bản thân tăng từ 1/2/3/4 lên 1.3/2.2/3.1/4

Dark Seer:

 • AoE của Vacuum tăng từ 250/350/450/550 lên 400/450/500/550
 • Cooldown của Vacuum thay đổi từ 32 thành 60/50/40/30
 • Vacuum cast range thay đổi từ 500 thành 450/500/550/600
 • Thời lượng kéo của Vacuum tăng từ 0.5 lên 0.3/0.4/0.5/0.6
 • Vacuum sát thương thay đổi từ 40/80/120/160 thành 25/50/100/200
 • Wall of Replica sát thương nhận vào của Bóng (Illusion) giảm từ 400% xuống 300%
 • Wall of Replica tăng chiều dài từ 1000 lên 1300

Dark Willow:

dark-willow

 • Terrorize cast time tăng từ 0.8 lên 1.0
 • Cooldown Bedlam tăng từ 40/30/20 lên 40/35/30

Dazzle:

 • Sát thương Poison Touch tăng từ 10/20/30/40 lên 10/24/38/52

Death Prophet:

 • Spirit Siphon thời gian hồi Charge tăng từ 45 lên 60/55/50/45
 • Silence manacost tăng từ 80 lên 80/90/100/110

Disruptor:

 • Static Storm không còn gây hiệu ứng thêm 0,5s lên hero địch sau khi hero đó thoát khỏi vùng tác động (sẽ mất ngay hiệu ứng)
 • Kinetic Field cooldown tăng từ 13/12/11/10s lên 19/16/13/10s

Drow Ranger:

 • Precision Aura cho thêm sát thương tăng từ 10/18/26/34% lên 10/20/30/40%

Elder Titan:

 • Echo Stomp thời lượng Initial Stun giảm từ 0.8 xuống 0.2

Ember Spirit:

Ember Spirit

 • Armor Cơ bản tăng 1

Enchantress:

 • Untouchable làm chậm (slow) thay đổi từ 40/70/100/130 thành 20/60/100/140
 • Enchant cooldown thay đổi từ 30/24/18/12 thành 55/40/25/10
 • Enchant làm chậm tăng từ 2.25/3.5/4.75/6 lên 3/4/5/6
 • Enchant có thời gian thu phục thay đổi từ 80 thành 50/60/70/80
 • Impetus manacost thay đổi từ 55/60/65 thành 40/55/70

Gyrocopter:

 • Flak Cannon cooldown tăng từ 30 lên 40
 • Homing Missile cần số lần đánh để phá huỷ giảm từ 3/3/4/4 xuống còn 3

Io:

 • Tether giờ sẽ cho tốc chạy ngang với tốc chạy của đối tượng được target
 • Relocate cooldown tăng từ 120/100/80 lên 130/110/90
 • Tether sẽ không còn duration nữa
 • Tether tốc chạy thay đổi từ 10/12/14/16% thành 7/10/13/16%
 • Tether chia sẻ lượng hồi phục thay đổi từ 1.5x thành 1.2/1.3/1.4/1.5
 • Sát thương cơ bản giảm 4

Leshrac:

 • Tốc chạy cơ bản tăng từ 325 lên 330
 • Lightning Storm sát thương thay đổi từ 50/100/150/200 thành 80/120/160/200
 • Lightning Storm thời gian làm chậm thay đổi từ 0.7/0.8/0.9/1.0 thành 0.4/0.6/0.8/1.0
 • Lightning Storm cast point giảm từ 0.45 xuống 0.4

Lich:

 • Sacrifice cho lượng mana phục hồi tăng từ 30/50/70/90 lên 55/70/85/100

Lifestealer:

 • Open Wounds manacost tăng từ 140/130/120/110 lên 140

Lion:

 • Earth Spike manacost thay đổi từ 100/120/140/160 thành 70/100/130/160

Magnus:

 • Skewer AoE tăng từ 125 lên 135
 • Reverse Polarity gây thời gian Stun tăng từ 2.25/3/3.75 lên 2.75/3.25/3.75

Mirana:

miranna

 • Sát thương cơ bản thay đổi từ 39-50 thành 43-48

Monkey King:

 • Wukong’s Command soldier attack rate cải thiện từ 1.4 thành 1.3 (tượng tạo ra khi dùng Ultimate đánh nhanh hơn)

Necrophos:

 • Heartstopper Aura tăng từ 0.5/1/1.5/2% lên 0.5/1.1/1.7/2.3%
 • Death Pulse manacost thay đổi từ 125/145/165/185 thành 100/130/160/190

Ogre Magi:

 • Khi multicast không còn tăng manacost của Fire Blast

Omniknight:

 • Repel manacost tăng từ 50 lên 85

Phantom Assassin:

 • Stifling Dagger có thể dùng trên những đối tượng có kháng phép (không gây hiệu ứng làm chậm nhưng vẫn gây sát thương vật lý)

Phoenix:

 • Bán kính của Supernova tăng từ 1000 lên 1300
 • Supernova giờ chuyển đêm thành ngày (có ưu tiên cao nhất) => Có nghĩa là nếu team địch có Night Stalker thì khi Phoenix dùng Ultimate sẽ coi như Ultimate của Night Stalker vô tác dụng

Razor:

 • Static Link cast range giảm từ 600 xuống 550 (khoảng cách đứt link vẫn là 800)
 • Unstable Current damage giảm từ 100/130/160/190 xuống 60/100/140/180

Riki:

 • Tricks of the Trade được làm lại. Thay vì chém mọi hero trong một phạm vi AoE mỗi giây thì giờ Riki sẽ chém hero bất kỳ mỗi 0.5/0.45/0.4s
 • Tricks of the Trade sẽ đánh creep nếu không có hero nào bên trong
 • Tricks of the Trade duration tăng từ 3/4/5 lên 4/5/6

Rubick:

 • Telekinesis cooldown tăng từ 22 lên 28/26/24/22

Sand King:

 • Burrowstrike gây thời gian stun thay đổi từ 2.17 thành 1.9/2.0/2.1/2.2
 • Tốc chạy cơ bản giảm từ 295 xuống 290

Shadow Demon:

 • Demonic Purge có thời gian làm chậm (slow) giảm dần theo thời gian từ 100% xuống 20%
 • Demonic Purge cooldown tăng từ 40 lên 60 (tác động đè lên charge cũ)
 • Demonic Purge duration tăng từ 5 lên 7s
 • Demonic Purge không còn gây hiệu ứng Root lên Unit không phải hero trong 3s nữa
 • Demonic Purge giờ sẽ liên tục dispel đối tượng bị target.

Slark:

9067-dota2_ls_slark

 • Hồi máu cơ bản tăng từ 1.5 lên 2.75
 • Turn rate cải thiện từ 0.5 lên 0.6

Slardar:

 • Guardian Sprint không còn phải nhận thêm 15% sát thương nữa
 • Guardian Sprint duration giảm từ 12 xuống 10

Sniper:

 • Assassinate manacost giảm từ 175/275/375 xuống 175/225/275

Spectre:

 • Sát thương Spectral Dagger tăng từ 50/100/150/200 lên 90/140/190/240

Spirit Breaker:

 • Empowering Haste khi active không còn làm giảm tốc chạy của bản thân sau đó nữa
 • Empowering Haste cooldown tăng từ 12 lên 20

Templar Assassin:

Templar-Assassin

 • Tốc chạy tăng từ 300 lên 310

Timbersaw:

 • Chakram manacost/giây giảm từ 20/25/30 xuống 16/23/30
 • Chakram initial manacost giảm từ 100/150/200 xuống 80/140/200

Tiny:

 • Hồi máu cơ bản giảm từ 2.5 xuống 1.5
 • Avalanche cooldown tăng từ 17 lên 20/19/18/17

Treant Protector:

 • Intelligence cơ bản tăng 3

Troll Warlord:

 • Berserker’s Rage attack time cơ bản cải thiện từ 1.5 còn 1.45

Tusk:

 • Ice Shards cooldown tăng từ 19/16/13/10 lên 21/18/15/12

 

Warlock:

 • Sát thương Golem tăng từ 75/100/125 lên 75/125/175

Winter Wyvern:

 • Arctic Burn attack range thay đổi từ 275/375/475/575 lên 350/425/500/575
 • Intelligence cơ bản tăng 1

Zeus:

 • Tầm đánh tăng từ 350 lên 380
 • Sát thương cơ bản tăng 5
Bài liên quan
eSports

Huanfeng sẽ 'vắng mặt' tại LPL All-Star 2020 sau nhiều bê bối gần đây

Cộng ĐồngeSports

Cậu bé 8 tuổi trở thành game thủ chuyên nghiệp

eSports

Hé lộ thông tin Palette 'lỡ hẹn' với TSM vì bị Doublelift từ chối

eSports

CEO của DRX xin từ chức sau bê bối đối xử tệ bạc với các tuyển thủ