Phim-Truyện

Solo Leveling 110: Thợ săn và con mồi

Quái vật không phải là kẻ thù duy nhất của một Thợ săn. Kẻ đi săn chưa chắc đã là Thợ săn và kẻ bị săn cũng chưa chắc là con mồi khi ranh giới của hai khái niệm này là rất mong manh.