Phim-Truyện

Solo Leveling 106: Beru?

Kiến Vua vừa được kết nạp vào hội tấu hài nhưng hiện phong thái vẫn đang rất chuẩn mực thanh niên nghiêm túc. Trong khi đó, tàn dư lũ kiến còn lại vẫn còn lên đến con số 4000.
Phim-Truyện

Boruto 144: Bí mật của Kokuri

ANIME_ Những bí mật của Kokuri được phơi bày và kế hoạch của Tsukiyo bắt đầu được thực hiện, nhiệm vụ mới nhất của Đội 7 bước vào giai đoạn cuối.