PC - Console

Shotgun: Từ đời thực tới trong game

Súng shotgun luôn có vị trí đặc biệt quan trọng về mặt chiến lược cũng như nghệ thuật trong các tựa game bắn súng. Trong các game bắn súng, shotgun đã trở thành một…
PC - Console

Star Wars: The Force Awakens Review

Ngày nảy ngày nay, trên một hành tinh có tên Trái Đất, có một bộ phim đã cứu rỗi cả series Star Wars khỏi quá khứ đau thương…. *Spoil: Không đáng kể…