eSports

Những vị 'chúa sơn lâm' trong LMHT 6.12

Đi rừng là một vị trí quan trọng trong một trận đấu LMHT, họ là những người có khả năng điều tiết, điều khiển trận đấu trong nửa giai đoạn đầu của…