Game Mobile

Contra Online – Chơi hai tay hai súng

Một trong những điểm hấp dẫn người chơi của Contra Online (http://contra.360game.vn/) chính là việc có thể sử dụng nhiều hơn một nhân vật trong những cuộc phiêu lưu của mình. Với…