close

TOP Game Mobile sẽ phát hành Việt Nam THÁNG 08/2020

Game Mobile

Apple ra ‘tối hậu thư’ với các game iOS Trung Quốc trước khi ‘xóa sổ’

QUỐC TẾ_ Theo chính sách mới, các game iOS Trung Quốc cần có thông tin xác thực mới trên App Store nếu không bị ‘trảm’.

Vào ngày 08/07, Apple đã gửi email cho các nhà phát triển game mobile Trung Quốc nói về việc chuẩn bị xóa những game không đủ tiêu chí để tồn tại trong cửa hàng App Store, theo quy định mới của chính quyền địa phương.

Apple ra 'tối hậu thư' với các game iOS Trung Quốc trước khi bị 'xóa sổ'

Apple ra ‘tối hậu thư’ với các game iOS Trung Quốc trước khi bị ‘xóa sổ’

Nếu các nhà phát triển không thể gửi tài liệu liên quan trước ngày 31 tháng 07, các trò chơi trả phí sẽ bị xóa vĩnh viễn trên App Store ở Trung Quốc sau đó. Nói cách khác, những trò chơi nằm trong danh sách phải cần giấy phép mới sẽ phải cung cấp lại cho Apple để được thông qua.

Cũng cần nói thêm có các dạng game mobile online nằm trong diện cần thêm thông tin, giấy phép là: 1 – Game mobile miễn phí tải về, 2 – Game tải về trả phí. Điều đáng chú ý là tất cả các game mobile Trung Quốc trên App Store không có số phiên bản sẽ không còn hỗ trợ cập nhật.

Apple ra 'tối hậu thư' với các game iOS Trung Quốc trước khi bị 'xóa sổ'

Apple ra ‘tối hậu thư’ với các game iOS Trung Quốc trước khi bị ‘xóa sổ’

Theo thống kê của Master Cicada, có gần 170.000 trò chơi trên iOS và chưa đến 20% sản phẩm trò chơi có số phiên bản. Vì vậy, việc Apple thực hiện nghiêm ngặt các quy định về số phiên bản chắc chắn sẽ có tác động rất lớn đến thị trường game mobile đại lục, ngoại trừ các trò chơi thông thường không có thanh toán. Apple đã ra ‘tối hậu thư’ cho các nhà phát triển game về sản phẩm của họ và chờ đợi những phản hồi nhanh nhất.

Trước đó, như đã thông tin, vào tháng 02 năm 2020, Apple đã cập nhật một thông báo trên trang đánh giá back-end của App Store về quy định mới của chính phủ Trung Quốc về hoạt động của các game iOS. Theo đó, các trò chơi cần phải có số phê duyệt do Tổng cục Báo chí và Xuất bản cấp trước ngày 30 tháng 06 nếu không sẽ bị chấm dứt hoạt động.

Bài liên quan
Game Mobile

Bất chấp COVID-19, doanh thu game mobile thế giới vẫn tăng so với 2019

Game Mobile

Gần 30.000 game mobile App Store bị xóa

Game Mobile

Vì sao game mobile Trung Quốc được ưa chuộng ở Nhật Bản?

Game Mobile

Soccer Manager 2021 sắp phát hành bản quốc tế