eSports

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.23f

Bản cập nhật Dota 2 7.23f này sẽ tập trung vào việc cân bằng tướng với một số cái tên tiêu biểu được cho “lên giàn” là Puck, Snapfire hay Treant Protector.